Vidareutbildning inom ämnet ortodonti för tandläkare

Teoretisk och ”hands on” utbildning

Vidareutbildning inom ämnet ortodonti har i Scandinavien, av tradition, huvudsakligen förmedlats via institutioner vid högskolor och i form av landstingsfinansierade ST-utbildningar. Dessa har fram för allt haft till syfte att tillmötesgå behoven av specialister för behandlingar av barn och ungdomar inom ramen av landstingsfinansierad fri tandregleringsvård.

Scandinavian Private College of Orthodontics (SPCO), det första privata college i Scandinavien är grundat av Dr Mehrdad Monemi (Specialist i traditionell och osynlig lingual tandreglering, medicine doktor i klinisk oral fysiologi). SPCOs mission är framför allt att förmedla modern, evidens-baserad kunskap till tandvårdspersonal inom den privata sektorn (specialisttandläkare, allmäntandläkare, tandhygienister, tandsköterskor) med behov av vidareutbildning inom ortodonti.

SPCO ordnar årslånga individuella program med kombination av teoretiskt och ”hands on” innehåll. Utbildningsdeltagarna behandlar (under ledning av erfarna specialister) lämpliga patienter (med patienternas fulla samtycke) från diagnostic, terapiplanering, insättande av fast apparatur till avslutning av behandling med avbond av fast apparatur, retentions kontroll och evaluering. Syfte är att ge en fullgod klinisk erfarenhet av hela behandlingsprocessen.

Endast ett fåtal deltagare deltar i utbildningen parallellt för att åstadkomma en optimal inlärningsmiljö samt därigenom också kvalitetssäkra modern pedagogik och god student-lärare interaktionen.

Utbildarna inom SPCO består av såväl skandinaviska som internationella specialister (inom ortodonti och övriga specialist kategorier) med mångårig klinisk erfarenhet och forskarutbildning.