Frågor och svar

Varför vidareutbilda sig inom ämnet ortodonti?

Många privat tandläkare har stort intresse av ämnet tandreglering. Dock är privat tandläkarens kunskap och framför allt kliniska färdigheter inom ämnet mycket begränsade. Många privat tandläkare möter dagligen lämpliga patienter med behov av tandregleringsbehandling vilka de själva kunde terapi planera och behandla på ett kontrollerat, säkert och effektivt sätt med fastsittande tandställning (straight wire teknik). Vidareutbildning inom SPCO ger privattandläkaren och dennes team färdigheter att på egen hand behandla sina egna lämpliga patienter på sin egen praktik.

Är utbildnigen enbart avsedd för allmäntandläkare?

Nej, all tandvårdspersonal inom den privata sektorn (specialist tandläkare, allmän tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor) med behov av vidareutbildning inom ortodonti kan delta i programmet.

Vilka förkunskaper behövs för att kunna ansluta sig till utbildningsprogrammet?

Vidareutbildningen inom SPCO kräver inga extra förkunskaper för allmäntandläkare. Utbildningsprogrammet ger deltagarna nödvändiga och omfattande teoretiska kunskaper samt kliniska färdigheter.

Hur är utbildningsprogrammet upplagt?

Programmet är av årslång karaktär och innehåller dels föreläsningar, dels problembaserad kunskapsinhämtning och därtill kunskapsredovisning i seminarieform. Regelbundna gemensamma terapiplaneringar samt kliniska ”hands on” moment på patienter schemaläggs löpande.